Brunel University ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ 2014

Brunel_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Brunel University ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ 2014

****ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติมากันอีกแล้วค่ะ กับ Brunel University เปิดให้สำหรับนักเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับการวิจัย ที่จัดว่าเป็นนักเรียนต่างชาติ ซึ่งทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนค่ะ Continue reading

Northumbria University มอบทุนสำหรับปริญญาเอก 2014

download (5)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Northumbria University มอบทุนสำหรับปริญญาเอก 2014

*****สวัสดีค่ะ วันนี่ทางแฮนด์ส ออน ก็ได้นำข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจจากเมืองผู้ดีอังกฤษ มากฝากน้อง ๆ กันอีกแล้วค่ะ โดย Northumbria University มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับปริญญาเอก ที่จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2014 นี้ค่ะ Continue reading

Brunel University มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฏหมาย LLM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 5 ทุน ทุนละ 2,000 ปอนด์

Brunel University มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฏหมาย LLM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 ปอนด์ และทุน ป.ตรี 10 ทุน ทุนละ 3,000 ปอนด์ Continue reading

The Brunel International Scholarships สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท 3,000 ปอนด์ และ 2,000 ปอนด์ รวม 38 ทุน

Brunel University แจกทุนการศึกษา The Brunel International Scholarships สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2012 – 2013 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งเป็น Continue reading

กำหนดการสัมภาษณ์ตรงเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มกราคม 2555

สวัสดีค่ะ

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศอังกฤษรับสมัครนักศึกษา ในเดือนมกราคมนี้ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงเดินทางมาสัมภาษณ์ตรงเพื่อรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่แฮนด์สออน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แต่ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเสียใจค่ะ เราสามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ได้ โดยดำเนินการพูดคุยผ่านทาง Skype ที่แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำค่ะ Continue reading