University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญโท ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Business School International MSc Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 5 ทุน

มูลค่าทุน 8000 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน   ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
  • เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2016
  • ต้องสมัครเข้าเรียนแบบเรียนเต็มเวลาเท่านั้น
  • สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาในการรับทุน

Continue reading

University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญโท ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Business School International MSc Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 4 ทุน

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

ระยะเวลามอบทุน   1 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
  • เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2016
  • ต้องไม่เป็นนักเรียนทุน
  • ต้องจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ

Continue reading