สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก  De Montfort University เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ De Montfort University  น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก Northumbria University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก Northumbria University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก  Northumbria University เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ Northumbria University น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading