De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

De Montfort University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ  แฟชั้น  ด้านธุรกิจ กฎหมายและคอมพิวเตอร์  เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 12,200 ปอนด์/ปี  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ การออกแบบ หรือ ผลงาน portfolioใด ๆ ทั้งสิ้น Continue reading

De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

IMG_0889

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

*****โดยมีชื่อทุนว่า “DMU Square Mile International Scholarship” มอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ที่อยู่อาศัย และค่าเดินทาง สำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นการเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2014 นี้ค่ะ Continue reading

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก  De Montfort University เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ De Montfort University  น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading