แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Check-in ได้แล้วเจ้า

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ สามารถ Check-In ของ Foursquare ได้แล้วเน้อ เพิ่ง Add Venue เจ้า!

https://foursquare.com/venue/20138935