บริการพิเศษเพื่อขอวีซ่าสหราชอาณาจักร : Prime Time Service และ Priority Visa Service

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 นี้ ทาง VFS Global และ UKBA มีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ดังนี้

1. Priority Visa Service
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ UKBA กำหนด เช่น ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศ USA, UK, Australia, New Zealand หรือ Schengen countries ในระยะเวลา 5 ปีก่อนขอวีซ่า ฯลฯ (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่) สามารถใช้บริการ Priority Visa Service ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน หลังยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยมีค่าบริการ 3,000 บาท (เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า) Continue reading