ฟรี! คอร์สการเขียน Statement of Purpose ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ Hands On เชียงใหม่

ฟรี!  คอร์สการเขียน Statement of Purpose

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เปิดคอร์สแนะนำการเขียน Statement of Purpose สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัดต้องสมัคร  

Statement of Purpose เป็นข้อเขียนสั้นเกี่ยวกับตัวผู้สมัครที่ส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ผู้ที่มีหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาจะได้อ่านเอกสารชิ้นนี้ บ่อยครั้งที่จะใช้ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุนการศึกษา Continue reading