ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

edinburgh-logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

University of Edinburgh ให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท  เพื่อการศึกษาในส่วนของศุนย์การศึกษานวัตกรรมคาร์บอน ในปีการศึกษา 2013-2014 ทุนที่่จะให้มีมูลค่าสูงสุดถึง £8,000 ต่อภาคการศึกษา ซึ่งหากศึกษาร่วมกับภาควิชา Finance คือ MSc Carbon Finance จะได้รับทุนการศึกษาสูงถึง £16,000 Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh จำนวน 40 ทุน ทุนละ 3,000-5,000 ปอนด์

 University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี ทุกสาขาวิชา เพื่อศึกษาในปี 2012 – 2013 จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็น

– ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ จำนวน 15 ทุน

– ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 ปอนด์ จำนวน 25 ทุน Continue reading

ทุนการศึกษา University of Glasgow Country Scholarships สำหรับคนไทย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 ปอนด์

มหาวิทยาลัยกลาสโกวได้มอบทุนการศึกษา University of Glasgow Country Scholarships สำหรับ 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศละ 5 ทุน สำหรับศึกษาในระดับ Postgraduate เท่านั้น (ไม่รวม clinical courses) โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมเป็นจำนวน 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 250,000 บาท)

คุณสมบัติ :เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี (equivalent of an upper second class honours degree.)

หมดเขตรับสมัคร :   30 เมษายน 2555 Continue reading