University of Edinburgh มอบทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีและปริญญาเอก

Ed_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  University of Edinburgh มอบทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีและปริญญาเอก

*****University of Edinburgh ให้ทุนเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบซิลิคอนชิป  แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาเอกที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัย  มูลค่า 2500 ปอนด์  ซึ่งจะให้ต่อเนื่องสูงสุด 3 ปี Continue reading