ข่าววีซ่า – เพิ่มเงินค่าครองชีพนักเรียนแบบ Tier 4 ปี 2015

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ข่าววีซ่า  เพิ่มเงินค่าครองชีพนักเรียนแบบ Tier 4 ปี 2015

ทาง UKBA ได้มีการประกาศปรับเปลี่ยน เพิ่มจำนวนเงินที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ต้องแสดงต่อทางสถานทูตเป็นจำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ
จากเดิม ในลอนดอน (Inner London) 1,020 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,265 ปอนด์ต่อเดือน
จากเดิม นอกลอนดอน (Outer London/ Rest of UK)  820 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,015 ปอนด์ต่อเดือน

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2015 นี้ เป็นต้นไป

ส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ ผู้สมัครต้องสำแดงจดหมายเพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าครองชีพ (Maintenance) รวมกับค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ชำระ (Outstanding Tuition Fee)  ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปของเงินสดในบัญชี โดยบัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร หรือ พ่อ หรือ แม่ เป็นเจ้าของบัญชี หรือ เจ้าของบัญชีร่วมเท่านั้น เงินต้องอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วันถึงวันที่ออกเอกสาร และ เอกสารยืนยันบัญชีต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับถึงวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่ากับศูนย์รับสมัครวีซ่า Continue reading

บริการพิเศษเพื่อขอวีซ่าสหราชอาณาจักร : Prime Time Service และ Priority Visa Service

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 นี้ ทาง VFS Global และ UKBA มีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ดังนี้

1. Priority Visa Service
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ UKBA กำหนด เช่น ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศ USA, UK, Australia, New Zealand หรือ Schengen countries ในระยะเวลา 5 ปีก่อนขอวีซ่า ฯลฯ (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่) สามารถใช้บริการ Priority Visa Service ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน หลังยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยมีค่าบริการ 3,000 บาท (เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า) Continue reading

UKBA ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 – เพิ่มเงินค่าครองชีพ ตั้งแต่เมษายน 2012

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 และ เพิ่มเงินค่าครองชีพ
ทาง UKBA ได้ประกาศปรับเปลี่ยน เพิ่มจำนวนเงินที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ต้องแสดงต่อทางสถานทูตเป็นจำนวนดังต่อไปนี้
จากเดิม ในลอนดอน (Inner London)  800 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,000 ปอนด์ต่อเดือน ตามเวลาที่เรียนจริง หรือ ไม่เกินปีละ 9 เดือน (ปริญญาโท 1 ปีคิดที่ 9 เดือน Pre-sessional Course อย่างเดียว คิดตามจริงบวก 1 เดือนหรือ คิด 9 เดือนก็ได้) Continue reading