เจ้าหน้าที่จาก University of Exeter เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน-เชียงใหม่ 2014

IMG_3349

เจ้าหน้าที่จาก University of Exeter เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน-เชียงใหม่ 2014

*****Mr. Christopher Dean ตำแหน่ง Assistant Director จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ  ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานแฮนด์สออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ  University of Exeter รวมถึงการสัมภาษณ์น้อง ๆ ที่มีความตั้งใจจะไปเรียนต่อของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหลักสูตร เกณฑ์การรับ และขั้นตอนการสมัครเรียน ได้ที่แฮนด์สออน-เชียงใหม่ค่ะ Continue reading