เจ้าหน้าที่จาก University of Reading จะเข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On เชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และให้ข้อมูล วันที่ 24 มกราคม

Ms.Charlene Allen เจ้าหน้าที่จาก University of Reading จะเข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On สาขาเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อที่ University of Reading ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.30 – 15.00 น. ค่ะ น้องๆ ที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะ Continue reading